Alle indlæg af Peter Schleisner

Orientering om vinterturneringen

Vi er jo desværre for tiden ramt af 2 restriktioner betinget af corona-epidemien; dels må vi ikke forsamles mere end 10 personer, dels har vi ikke længere adgang til vores sædvanlige spillelokaler i Vejlby Sognegård.
På trods af disse begrænsninger vil vi dog forsøge at komme i gang med vores planlagte vinterturnering. Vi spiller i Chess House kl 19 og deler hver runde op i 2 halvdele med hver 10 spillere. Datoerne for dette bliver så:
30/11 Første halvdel af første runde af vinterturneringen
7/12 Anden halvdel af første runde
14/12 Første halvdel af anden runde
21/12 Anden halvdel af anden runde
På den måde vil vi efter nytår ikke være bagud i forhold til den oprindelige spilleplan.
Da vi i alt kun kan være 20 spillere i turneringen, og der i skrivende stund er tilmeldt 15, kan der kun tilmeldes yderligere 5. De vil blive tilmeldt efter “først til mølle” princippet.
7/12 spiller vores D-hold udekamp mod Hadsten. De 4 spillere på D-holdet bliver derfor sat på til at spille første runde 30/11.
Andre deltagere i vinterturneringen, som er klar over, at de kun vil være i stand til at spille på én af de nævnte datoer for en runde, bedes melde det i god tid til bestyrelsen, så runderne kan lægges ud fra dette.
Vores traditionsrige juleafslutning i klubben, der planlagt til 21/12, må vi desværre helt aflyse i år. Vi kan jo så håbe på, at situationen efter nytår er bedret så meget, at vi i stedet kan afholde en nytårsfest eller lignende.
venlig hilsen
bestyrelsen

Turneringsstart og Covid 19

Heldigvis kan vi nu lade vores skaksæson begynde igen som vanligt – næsten – efter sommerferie og corona-pause. Men coronaen er her jo stadigvæk, og smittetrykket har som bekendt været stigende her i byen. Sundhedsstyrelsens og DSUs retningslinjer fra juni gælder stadig. Der skal derfor heller ikke være tvivl om, at vi i vores klubtager det alvorligt og gør hvad vi kan for at begrænse risikoen.
Indtil videre har vi kun 1 lokale til rådighed. Her må vi dog være op til 50 personer, så det er så også rigeligt stort nok til os
Afstandskravet under spil er mindst 1 m fra næsetip til næsetip. I kampens hede kan det være svært at huske på, men prøv alligevel. Lad være med at stimle tæt sammen om et spændende slutspil eller lign. Analyser efter spillet kan foregå i gangarealet.
Mundbind er ikke et krav fra myndighederne eller DSU, men vil alligevel helt sikkert være en god ide.
Undlad håndtryk før og efter kampen. Brug håndsprit når du skifter bræt. Klubben vil sørge for at stille håndsprit frem på alle borde, men medbring også gerne dit eget.
Køkkenet er desværre også lukket indtil videre. Klubben stiller dog kopper, te og kaffe frem. Indtagelse af enhver form for madvarer under spillet er klart frarådet.
Meld afbud eller gå hjem, hvis du føler dig sløj eller på anden vis mistænker, at du kunne være smittet.
Men trods alle disse kedelige begrænsninger: Vel mødt og god kamp!

Aktivitet i Klubben

Kære medlemmer af VRS:
Som det efterhånden må være alle bekendt, er der stor sandsynlighed for, at vi ikke bliver i stand til at genoptage de sædvanlige klubaktiviteter inden sommerferien og – hvem ved? – måske heller ikke i tiden nærmest der efter.
Spørgsmålet bliver derfor, hvad vi så skal gøre? Skal vi forholde os passivt, og afvente at forholdene igen bliver normaliseret? Eller skal vi forsøge at finde andre aktiviteter, der kan tilføre klubben noget indhold i ventetiden?
Foreløbig har vi under Eivinds ledelse forsøgt os med noget net-turnering, og flere synes, at det er en god ide. Det vil fortsætte. Tidspunkter vil blive annonceret på hjemmesiden. Leif har endda foreslået, at det fortsætter som et supplement også efter, at vi på et tidspunkt igen kan spille som tidligere. Ud over lyn-skak er der her også mulighed for at spille lidt længere partier. Klubmedlemmer der ønsker at spille over nettet, kan aftale det over face-book eller udfordre hinanden direkte på chess.com. Måske kan man ved at melde ind til bestyrelsen samle mindre grupper, der ønsker at spille mod hinanden.
For tiden er klublokalet helt lukket. Det er uklart, hvornår og i hvilket omfang vi igen får adgang. Vi giver besked, så snart vi ved mere om det. Lokalet er stort nok til, at man under iagttagelse af de gængse forsigtighedsregler kan spille et spil skak i hvert hjørne, og altså også f. eks en lille turnering i hurtigskak. Hvis man var interesseret i dette, kunne man jo via bestyrelsen booke en plads en given mandag.
Ovenstående er indtil videre kun tanker. Hvad mener medlemmerne? Kom endelig frem med andre forslag
Bestyrelsen

Juleafslutning

Julefest mandag d. 16. dec. kl. 18.00

Bemærk det fremrykkede tidspunkt

Fin julefrokost

Præmieoverrækkelser fra efterårsturneringen

Jule-quiz

Jule-lyn-skak for medlemmer

Bankospil for gæster (koner/kærester, børn/børnebørn)

Præmier fra klubbens sponsorer

Pris: 150 kr. for medlemmer, 75 kr. for gæster

Prisen inkluderer 1 øl eller vand. Snaps og supplerende drikkevarer kan købes til de sædvanlige kantinepriser

Tilmelding til Erik i klubben eller på tlf. 31178320 eller pr. email: swismark@swismark.dk

Tilmelding senest mandag 2. december

Julefesten 2019