Alle indlæg af Peter Schleisner

generalforsamling 2022

Vejlby-Risskov Skakklub indkalder hermed til den årlige, ordinære generalforsamling i Vejlby Sognegård mandag 15. august 2022 kl. 19.00
Dagsorden, som følger klubbens vedtægter, ser således ud:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Kassereren, Carsten Leed, aflægger det reviderede regnskab for regnskabsåret 1/7 2021 – 30/6 2022. Regnskabet vil blive udsendt til medlemmerne før generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Her skal så også lige nævnes, at kontingent for 2 halvår helst skal være betalt inden generalforsamlingen. Så sørg venligst for, at dette bliver bragt i orden, så man med god samvittighed kan stemme til generalforsamlingen.
6.Indkomne forslag. Bestyrelsen kommer ikke med nye forslag i år. Forslag fra medlemmerne skal i følge vedtægterne være Claus Vangsgaard i hænde senest 1 uge før, dvs. mandag 8/8 kl. 18.00.
7. Valg af:
A. Bestyrelse ( 3 medlemmer er på valg for en 2-årig periode). Eivind Simonsen, Poul G. Olesen og Peter Schleisner er på valg. De 2 øvrige medlemmer af bestyrelsen er Claus Vangsgaard og Bent Slottved.
B. To bestyrelsessuppleanter (på valg for en 1-årig periode) Jesper Korsgaard og Ole Villadsen er på valg.
C. En revisor (på valg for en 2-årig periode). Svend Henriksen er på valg. Den anden revisor er Niels Danstrup.
D. En revisorsuppleant. Jesper Korsgaard er på valg.
8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der som sædvanlig være lynturnering.

Mandag 14/3

På denne dag spiller vores 1-hold på udebane i den sidste kamp i holdskakturneringen. Vores egen forårsturnering starter 21/3 ( har du husket at tilmelde dig?). Så nu på mandag 14/3 er der ikke planlagt noget specielt, men lokalet er åbent, og de af os, der har lyst, kan jo så møde op og spille lidt hyggeskak med hinanden, gennemgå nogle interessante partier eller stillinger – eller hvad vi nu kan finde på.
Vel Mødt
Peter Schleisner

Kåring af årets parti

Du har sikkert prøvet at spille et rigtig spændende parti og så bagefter siddet derhjemme og glædet dig over det. Men måske er der også andre, der kunne få glæde af at se på dit parti. Derfor forsøger vi nu: KÅRING AF ÅRETS PARTI.
Formålet er at forsøge at tilføje noget nyt og interessant og forhåbentlig bidrage til, at flere “kommer ud af busken” og måske gøre hyggeaftenerne mere varierede.
Det kommer til at foregå ud fra følgende præmisser:

  1. Alle medlemmer kan deltage med et eller flere partier.
  2. Partiet skal være spillet i det pågældende år og med deltagelse af et eller to af klubbens medlemmer. Det behøver dog ikke at være et parti, du selv har spillet, du må gerne indsende et parti, som et andet klubmedlem har spillet, men som han selv er for genert til selv at komme frem med.
  3. Partiet skal have været med i en turnering. Så desværre, det fine parti du spillede mod din fætter hjemme i dagligstuen kan ikke komme i betragtning.
  4. Partiet indsendes til bestyrelsen med de relevante og gerne udførlige kommentarer.
  5. Det bringes her efter på klubbens hjemmeside. Dersom indsenderen ikke ønsker dette, kan det i stedet udsendes som mail til medlemmerne.
  6. Det vil selvfølgelig være fint, hvis partiet har været gennemgået ved en hyggeaften, men det er ikke noget krav.
  7. Vinderpartiet kåres ved en afstemning blandt klubbens medlemmer ved spilleårets slutning. Bemærk at det er indsenderen, der vinder præmien, altså ikke nødvendigvis den, som har vundet det pågældende parti.
  8. Ved spilleåret forstås tiden fra Efterårs EMT 2021 (august 2021) og frem til 3 uger før juleafslutningen 2022. Der skal jo også lige være tid til at foretage en afstemning.
  9. Vinderpartiet (eller partierne) belønnes med en beskeden præmie, der overrækkes ved juleafslutningen 2022.
  10. Det vil forventeligt være de dygtigste og højest ratede spillere, der kan fremvise de bedste partier. Så for at sikre, at alle får en chance, vil vi have flere præmier inddelt efter ratinggruppe, såfremt der indsendes partier nok til dette.

GOD FORNØJELSE


Orientering om vinterturneringen

Vi er jo desværre for tiden ramt af 2 restriktioner betinget af corona-epidemien; dels må vi ikke forsamles mere end 10 personer, dels har vi ikke længere adgang til vores sædvanlige spillelokaler i Vejlby Sognegård.
På trods af disse begrænsninger vil vi dog forsøge at komme i gang med vores planlagte vinterturnering. Vi spiller i Chess House kl 19 og deler hver runde op i 2 halvdele med hver 10 spillere. Datoerne for dette bliver så:
30/11 Første halvdel af første runde af vinterturneringen
7/12 Anden halvdel af første runde
14/12 Første halvdel af anden runde
21/12 Anden halvdel af anden runde
På den måde vil vi efter nytår ikke være bagud i forhold til den oprindelige spilleplan.
Da vi i alt kun kan være 20 spillere i turneringen, og der i skrivende stund er tilmeldt 15, kan der kun tilmeldes yderligere 5. De vil blive tilmeldt efter “først til mølle” princippet.
7/12 spiller vores D-hold udekamp mod Hadsten. De 4 spillere på D-holdet bliver derfor sat på til at spille første runde 30/11.
Andre deltagere i vinterturneringen, som er klar over, at de kun vil være i stand til at spille på én af de nævnte datoer for en runde, bedes melde det i god tid til bestyrelsen, så runderne kan lægges ud fra dette.
Vores traditionsrige juleafslutning i klubben, der planlagt til 21/12, må vi desværre helt aflyse i år. Vi kan jo så håbe på, at situationen efter nytår er bedret så meget, at vi i stedet kan afholde en nytårsfest eller lignende.
venlig hilsen
bestyrelsen