Alle indlæg af Peter Schleisner

Frivillige efterlyses


Hej
Der er forskellige arbejdsopgaver i klubben, der trænger sig på, men som det kniber for medlemmerne af bestyrelsen at få tid til uden hjælp fra klubbens øvrige medlemmer. Flere af opgaverne blev drøftet mere eller mindre indgående på generalforsamlingen 15/8 22, uden der blev vedtaget nogen konkret handlingsplan.
Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at anmode om medlemmernes frivillige deltagelse i et eller flere af følgende udvalg:
1 SoMe aktiviteter: f. eks at udbrede kendskabet til klubben og dens aktiviteter. Foreslå medlemmerne interessante måder at benytte SoMe på etc.
2 Diskussion af og planlægning af nye metoder til hvervning af nye medlemmer. Ved personlig kontakt? Annoncering? Eller andet? Hvor? Hvordan? Hvad er den optimale måde at modtage potentielle nye medlemmer på? Også personer, der måske endnu ikke er helt parat til at være klubspillere.
3 Jubilæum. Vejlby Risskov Skakklub fylder 75 år i 2023. Det vil vi naturligvis gerne fejre. Alle medlemmer i klubben opfordres derfor til at komme med ideer til markering. Vi vil bl.a. gerne i gang med en pæn og informativ pjece, der fortæller om Vejlby Risskov Skakklub. For at gøre det effektivt vil vi gerne nedsætte et jubilæumsudvalg, som kan samle og arbejde videre med forslag.
Arbejdsopgaverne bliver det i høj grad op til medlemmerne selv at fastlægge og fordele, men det endelige resultat skal naturligvis forelægges bestyrelsen. Har du lyst til at deltage, så giv besked til et medlem af bestyrelsen

Juleafslutning

Juleafslutning i VRS

Efter 2 år med aflysninger pga. coronaen, så har vi nu i år heldigvis fornøjelsen at indbyde til den traditionelle juleafslutning
Sted. VRS lokaler i Vejlby Sognegård
Tid. Mandag 19/12 kl. 18.
Pris. 150 kr. for medlemmer og 75 kr. for ledsagere
Betaling. Helst på mobile-pay: 357925 ( skriv ”julefrokost” i kommentarfeltet) ellers kontant til klubbens kasserer.
Tilmelding. Pr mail til Jonas: jonasmb123@gmail.com
Tilmeldingsfrist. Senest på klubaftenen 5/12
Vi skal som tidligere have en hyggelig juleafslutning med god traditionel mad og drikkevarer, julehygge og diverse julelege samt lyn-turnering for de interesserede og andre aktiviteter for de, der ikke spiller skak.
Indbydelsen gælder selvfølgelig både A og B medlemmer og disses ledsagere
Meld jer til, mød op og medbring godt humør og medvirk til at gøre det til en festlig aften
Venlig hilsen fra julenisserne Poul, Peter, Frank og Jonas

Holdskak

Hej alle medlemmer af VRS
Nu er det tid til at tilmelde sig til holdskak. Vi er desværre lidt i tidnød mht. indsendelse af navnelister, og hvis du ikke allerede har tilmeldt dig, skal vi derfor bede dig om snarest at melde tilbage til mig (schleisner@dadlnet.dk eller tlf. 26235408) om du er interesseret i at deltage eller ej
venlig hilsen
Peter Schleisner/bestyrelsen

Rotter i sognegården, fortsat

Rotteplagen i sognegården er desværre ikke overstået ,og vi kan derfor heller ikke spille der nu på mandag 5/9.
Heldigvis har skakklubben SK 68 været så hjælpsomme at give os mulighed for at spille på mandag i deres lokaler i Studenternes Hus: Nordre Ringgade 1, 8000 Århus C. Så der ses vi så kl 19 til anden del af hurtigturneringen.
Hvis der er nogle, der ikke har mulighed for at deltage, bedes de snarest give besked på mail til: tl@vrsk.dk, så runderne kan lægges korrekt. De samme personer kan få refunderet deres indskud ved at fremsende konto.nr. til kassereren: kasserer@vrsk.dk eller ved at møde frem en mandag aften, når vi spiller.
venlig hilsen
Bestyrelsen