Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referat fra generalforsamlingen 4/12 2023

Formanden byder velkommen og forklarer om baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling: Pga. problemer i forbindelse med bankskifte var klubben i en længere periode ude afstand til at udbetale regninger fra kontoen. Revisorerne kunne derfor på tidspunktet for den ordinære generalforsamling i august ikke godkende regnskabet. Disse forhold er nu bragt i orden.

Som dirigent vælges Frank Jacobsen

Som referent Peter Schleisner

Generalforsamlingen konstateres lovligt indkaldt.

Kassereren gennemgår regnskabet: Der ses umiddelbart et betydeligt overskud. Dette skyldes dog, at forfaldne regninger på tidspunktet for revisionen ikke var betalt. Det er de så nu, og når dette indregnes, er der alt i alt et underskud på kr. 500, altså tæt på 0 og absolut acceptabelt. Regnskabsåret går fra 1/7 til 30/6.

Ole Villadsen spørger, om kassereren har problemer med at få indkasseret penge fra medlemmerne. Det er ikke tilfældet.

Regnskabet godkendes enstemmigt ved den afsluttende afstemning

Julefrokostlyn

I forbindelse med julefrokosten d. 18/12 afholdes der en lynturnering. Gratis at deltage, og det eneste man vinder er håneretten.

Vil man gerne spille mere lyn, så afholder Silkeborg Skakklub en lynturnering 1/4/2024.

Er man mere til hurtigskak, så afholdes den traditionsrige Julehurtigturnering d. 28/12 i Silkeborg, og igen den 11/1/2024 starter Silkeborgs klubmesterskabet i hurtigskak, som løber over tre torsdage (11/1, 25/1 og 1/2).

Inden da afholder Aalborg Skakforening Aalborg GP 2023 d. 16/12 og Herning Skakklub afholder Årets første træk d. 6/1/2024.

Partier fra Smuk Skak

Søren G. Christensen deltog i Smuk Skak 2023 og her er to partier som han spillede i turneringen.