GENERALFORSAMLING 2018

Der indkaldes hermed til

GENERALFORSAMLING I VEJLBY-RISSKOV SKAKKLUB
MANDAG DEN 20. AUGUST 2018,  KL. 19.00 i VEJLBY  SOGNEGÅRD MED FØLGENDE DAGSORDEN :

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab (for regnskabsåret 1/7-17 – 30/6-18)
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag.  Forslag skal ifølge vedtægterne være formand Claus Vangsgaard i hænde senest mandag den 13/8.  Eventuelle forslag bliver straks derefter offentliggjort her på hjemmesiden. 
7. Valg af:
• Bestyrelse.   Der skal vælges tre medlemmer for en 2-årig periode.  Poul G. Olesen er på valg, Eivind Simonsen er indtrådt i bestyrelsen som suppleant i løbet af året og den 3. plads, der skal vælges til, er ledig p.t.  Claus Vangsgaard og Bent Slottved blev sidste år valgt for 2 år.
• 2 bestyrelsessuppleanter (der skal vælges to nye i forhold til sidste år)
• 2 revisorer (Svend Henriksen er på valg. Niels Danstrup er valgt frem til 2019).
• Revisorsuppleant (Jesper Korsgaard er på valg).
8. Eventuelt