Start på efterårssæsonen 2020

Vi mangler p.t. at få opdateret kalenderen for efterårssæsonen, men i første omgang kan vi lige give en melding om programmet for de første mandage :
10/8  Sæsonstart med teori og hyggeskak
17/8  Generalforsamling (se indkaldelsen)
24/8 & 31/8  Hurtigskakturnering
7/9  Start på efterårsturneringen

Generalforsamling 2020

GENERALFORSAMLING 2020
Vejlby-Risskov Skakklub indkalder hermed til den årlige, ordinære generalforsamling i Vejlby Sognegård mandag den 17. august 2020, kl. 19.00, hvor alle (både A- og B-)medlemmer – er velkomne. 

Dagsorden, som følger klubbens vedtægter, ser sådan ud:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab for regnskabsåret 1/7-19 – 30/6-20.  Regnskabet vil blive udsendt til medlemmerne  nogle dage før generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.  Bestyrelsen regner ikke med at komme med nye forslag i år. Forslag skal ifølge vedtægterne være Claus Vangsgaard i hænde senest en uge før, dvs. mandag den 10/8, kl. 18.00  (hvor besty- relsen mødes og derefter udsender eventuelle forslag til medlemmerne).
7. Valg af:
• Bestyrelse (3 medlemmer på valg for en 2-årig periode). Poul G. Olesen, Eivind Simonsen og Peter Schleisner er på valg. De øvrige medlemmer af bestyrelsen er Claus Vangsgaard og Bent Slottved.
• To bestyrelsessuppleanter (på valg for en 1-årig periode). Jesper Korsgaard og Ole Villadsen er på valg.
• Én revisor (på valg for en 2–årig periode). Svend Henriksen er på valg. Den anden revisor er Niels Danstrup.
8. Revisorsuppleant (på valg for ét år).  Jesper Korsgaard er på valg.
9. Eventuelt