Forårsturnering aflyst

Det kommer nok ikke som en stor overraskelse, når vi nu må meddele, at forårsturneringen 2020 desværre må aflyses.  Det er  ikke længere realistisk at gennemføre den før sommerferien, og man må regne med, at en længere udskydelse vil  medføre frafald blandt deltagerne. Indskuddet vil naturligvis enten blive brugt ved den næste turnering eller betalt tilbage. 

P.t. er det uafklaret hvad der sker i klubregi i den nærmeste fremtid, men når der er nyt at meddele, vil det blive bragt her på siden. Og alle medlemmer er jo i øvrigt meget velkomne til at følge op på Peter Schleisners indlæg og komme med forslag 🙂