Hyggeaften 28/9

Der er annonceret hyggeaften på næste mandag, men da vi pga. Coronasituationen kun har råderet over det ene rum, så bliver der ikke noget hyggeaften arrangeret nu på mandag, da lokalerne skal bruges til udsatte partier. Man er dog selvfølgelig velkommen til at kigge forbi alligevel.

Led os ikke i fristelse …

Thor Kejser er her som hvid i trækket mod mig. Og jeg har ledt ham i fristelse: Jeg fører med en kvalitet og har en meget aktiv stilling. Kan han nu ikke bare tage den løber, der er sat i slag? Så vil meget jo se anderledes ud! Har Leif overset, at hvid dronning dækker h4?

Så Thor spiller 21. hxg4??

Jeg svarer straks med 21. – , Lf2! Så er Thor færdig? Trækket koster dronning eller mat … – nåh nej, der er lige et smart intermezzo: 22. g5!

Nu kan jeg så vinde løberen tilbage ved at slå dronningen på e1 og efterfølgende slå løberen på d2. Stadig kvalitet op og aktivt spil!

Men næh, ikke tale om, jeg går efter kongen og spiller 22. – , De5! Og nu er det slut for Thor. Kun et dronningeoffer kan hindre sort dronning i at avancere via g3 til h4 med mat.

Thor prøver 23. De2, men opgiver efter 23. – , Dg3.

Der var kun ét træk i stillingen, som kunne redde hvid, nemlig 21. e5! med meget uklart og nogenlunde lige spil.

Gamle klubblade

Til stadighed opdateres vores katalog over gamle klubblade, skaksange og hvad der måtte være af tidsskrifter af skaklig karakter. Det var noget, som den salige Peter Fisker i sin tid satte i gang, og noget som vi gerne ser fortsætter indtil vi har afdækket det vi kan afdække af historisk materiale angående Vejlby-Risskov Skakklub.

Hvis du sidder inde med et eksemplar af vores skakblad, som ikke figurerer på denne oversigt, så må du meget gerne tage fat i bestyrelsen,  sådan at vi kan få opdateret listen.