Bestyrelsen

Poul Guldbæk Olesen, Formand
Mobil: 60 78 95 02
E-mail: formand@vrsk.dk

Claus Vangsgård, Bestyrelsesmedlem
Tlf. 86 21 11 56
E-mail: cv@danva.dk  

Carsten Leed, Kasserer
Tlf. 20 96 46 72
E-Mail: kasserer@vrsk.dk

Jonas Bangsgaard , Bestyrelsesmedlem
Tlf. 
E-mail: jonasmb123@gmail.com

Peter Stig Schleisner, Bestyrelsesmedlem
Mobil: 
E-mail: schleisner@dadlnet.dk

Send en fællesmail til bestyrelsen på  bestyrelse@vrsk.dk

 

Eivind Ortind Simonsen, 1. suppleant, web og turneringer.
E-mail: tl@vrsk.dk

Ole Schmidt, 2. suppleant

vrsk.dk