Så er det snart tid til hurtigskak….

Den aktuelle klubturnering slutter med 7. runde mandag den 4/6. Men dermed er VRS-sæsonen endnu ikke slut.

Traditionen tro afholder vi en hurtigturnering over 2 aftener – i år mandag den 11/6 og 18/6.  Vi spiller ialt 8 runder (4 pr. aften) og indskuddet er på 100 kr. De seneste år har der været en tendens til et faldende deltagerantal – specielt hvad angår egne medlemmer i de lidt lavere “rating-lag”.

Derfor opfordrer bestyrelsen allerede nu alle til at tilmelde sig, så vi får en så stor (og dermed også mere jævnbyrdig) turnering som mulig. Den officielle indbydelse på www.dsu.dk er lige på trapperne – og tilmelding kan selvfølgelig også ske i klubben hver mandag.

PRÆMIESTØRRELSER I KLUBTURNERINGEN

Bestyrelsen har vedtaget, at præmiefordelingen i den aktuelle forårsturnering bliver således :

Basis 1 :   1. præmie 600 kr., 2. præmie 400 kr. og 3. præmie 200 kr.

Basis 2 :  1. præmie 600 kr., 2. præmie 400 kr., 3. præmie 200 kr. – og bedst under 1450 :  300 kr.

Basis 3 :  1. præmie 600 kr.,  2. præmie 350 kr. og bedst under 1200 : 250 kr.

Præmierne deles ved ligestilling – og som sædvanlig kan hver spiller kun vinde én præmie.

Dermed svarer  præmiestørrelsen i de enkelte grupper præcist til indskuddet  (hhv. 8, 10 og 8 x 150 kr.)