Turneringer i efteråret

Så begynder skaksæsonen så småt igen efter sommerferien. I VRS regi betyder det, at der står nogle turneringer på programmet for efteråret.

 

Lynturnering

I forbindelse med vores Generalforsamling plejer vi at runde af med en lynturnering for de fremmødte. Det er muligt at melde sig til turneringen her. Tilmeldingen er ikke bindende.

 

Hurtigskakturnering

Lige som før sommerferien, så afholder vi også en hurtigskak turnering efter sommerferien. Betænkningstiden er 15min + 10sek pr. træk. Tilmeldingen er mulig her.

 

Efterårs EMT

Vi afholder også en efterårs EMT, som starter 12. september. Der spilles 7 runder i alle-mod-alle grupper, og evt. den ene gruppe som monrad. Tilmelding er mulig her.

generalforsamling 2022

Vejlby-Risskov Skakklub indkalder hermed til den årlige, ordinære generalforsamling i Vejlby Sognegård mandag 15. august 2022 kl. 19.00
Dagsorden, som følger klubbens vedtægter, ser således ud:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Kassereren, Carsten Leed, aflægger det reviderede regnskab for regnskabsåret 1/7 2021 – 30/6 2022. Regnskabet vil blive udsendt til medlemmerne før generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Her skal så også lige nævnes, at kontingent for 2 halvår helst skal være betalt inden generalforsamlingen. Så sørg venligst for, at dette bliver bragt i orden, så man med god samvittighed kan stemme til generalforsamlingen.
6.Indkomne forslag. Bestyrelsen kommer ikke med nye forslag i år. Forslag fra medlemmerne skal i følge vedtægterne være Claus Vangsgaard i hænde senest 1 uge før, dvs. mandag 8/8 kl. 18.00.
7. Valg af:
A. Bestyrelse ( 3 medlemmer er på valg for en 2-årig periode). Eivind Simonsen, Poul G. Olesen og Peter Schleisner er på valg. De 2 øvrige medlemmer af bestyrelsen er Claus Vangsgaard og Bent Slottved.
B. To bestyrelsessuppleanter (på valg for en 1-årig periode) Jesper Korsgaard og Ole Villadsen er på valg.
C. En revisor (på valg for en 2-årig periode). Svend Henriksen er på valg. Den anden revisor er Niels Danstrup.
D. En revisorsuppleant. Jesper Korsgaard er på valg.
8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der som sædvanlig være lynturnering.

Præmier hurtigskak

I mandags fik vi afsluttet vores hurtigskakturnering, og præmierne fordelte sig således

  1. plads: IM Uffe Vinther-Schou
  2. plads: IM Karsten Rasmussen
  3. plads: FM Mads Boe

Præmiegruppe 1550-1860

  1. plads: Claus Vangsgård
  2. plads: Ole Schmidt

Præmiegruppe 1350-1550

  1. plads: Jørgen Rasmussen
  2. plads: Poul Guldbæk Olesen

Præmiegruppe under 1350

  1. plads: Andreas Brandt
  2. plads: Nicolaj Dahl Frederiksen

Vi afholder en ny hurtigskakturnering i august, og man kan allerede nu tilmelde sig her.

Sommerafslutning mandag den 27/6

Som en slags ”erstatning” for de sidste 2 års  aflyste juleafslutninger pga Corona-restriktioner prøver vi i år noget nyt på den sidste mandag i juni:

Alle VRS-ere (også B-medlemmer) inviteres hermed til
Sommerafslutning i Vejlby Sognegård mandag den 27/6-22, kl. 19.00 – ca. 23.00

(Til jul regner vi med at genoptage traditionen med også at invitere ægtefæller/kærester).

Aftenens to højdepunkter er spisning og en lynskakturnering – men underholdende indslag af skaklig eller ikke-skaklig karakter er også meget velkomne. Klubben giver en pizza og en øl/vand samt kaffe hele aftenen. Øvrige drikkevarer er for egen regning.

Skriv dig på tilmeldingssedlen på klubaftenen den 20/6 eller send en mail til bestyrelse@vrsk.dk senest fredag den 24/6. 

Hvis man ikke giver anden besked, regner vi med, at en tilmelding både gælder pizza og lynskak.  Så vil vi bestille en pizza pr. deltager og skrive deltagerne på i den turnering, som Eivind allerede har oprettet i turneringssystemet, så vi er på forkant!  Men hvis du vil nøjes med ENTEN pizza ELLER lynskak, så giv lige et praj ved tilmeldingen!

Vi håber at se så mange som muligt og har jo heldigvis plads nok i lokalerne 😊

VEL MØDT.


Venlig hilsen
bestyrelsen

vrsk.dk