Generalforsamling 2021

Vejlby-Risskov Skakklub indkalder hermed til den årlige, ordinære generalforsamling i Vejlby Sognegård mandag den 16. august 2021, kl. 19.00.

Dagsorden, som følger klubbens vedtægter, ser sådan ud:

 1.  Valg af dirigent
 2.  Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab for regnskabsåret 1/7-20 – 30/6-21 Regnskabet vil blive udsendt til medlemmerne før generalforsamlingen.
 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 6. Indkomne forslag. Bestyrelsen kommer ikke med nye forslag i år. Forslag fra medlemmerne skal ifølge vedtægterne være Claus Vangsgaard i hænde senest en uge før, dvs. mandag den 9/8, kl. 18.00.
 7. Valg af:
  1. Bestyrelse (2 medlemmer på valg for en 2-årig periode). Claus Vangsgaard og Bent Slottved er på valg. De 3 øvrige medlemmer af bestyrelsen er Eivind Simonsen og Peter Schleisner og Poul G. Olesen.
  2. To bestyrelsessuppleanter (på valg for en 1-årig periode). Jesper Korsgaard og Ole Villadsen er på valg.
  3.  Én revisor (på valg for en 2–årig periode). Niels Danstrup er på valg. Den anden revisor er Svend Henriksen.
  4.  Revisorsuppleant. Jesper Korsgaard er på valg.
 8.  Eventuelt

PS. Ifølge vedtægterne konstituerer bestyrelsens 5 medlemmer sig efter generalforsamlingen og vælger formand, kasserer og sekretær. Der skal altså ikke vælges direkte til disse poster på generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der traditionen tro være en lynturnering.

VRS giver plads til EM-fodbold….

Sidste runde i VRS` klubturnering skulle efter planen spilles på mandag den 21/6, samtidig med at fodboldlandsholdet spiller EM-kamp mod Rusland. Vi har derfor i forståelse med deltagerne lavet en afvigelse fra programmet, sådan at runden udskydes en uge til mandag den 28/6.

Der er dog åbent i klubben mandag den 21/6, hvor der bliver spillet et par udsatte/fremrykkede partier og hvor der også er mulighed for lidt skaktræning/”hyggeskak” for de, der synes, at det er vigtigere end EM-fodbold 🙂

Corona retningslinjer

I forbindelse med, at vi igen kan mødes fysisk over brættet, så er der nogle retningslinjer i forbindelse med Corona, som vi alle skal overholde.

Forsamlingsforbuddet for indendørs foreningsaktivitet hæves i morgen den 6. maj til 25 personer. Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal. Alle skal medbringe gyldigt coronapas, som skal forevises på forlangende – enten fordi klubben laver stikprøver (det skal de) eller hvis myndighederne kigger ind for kontrol. Bemærk, at der kan være lokale krav, f.eks. af ejerne af spillelokalet, der foreskriver, at alle skal forevise gyldigt coronapas inden start.

Corona retningslinjer

 

vrsk.dk