Kategoriarkiv: Klubben

Start på efterårssæsonen 2020

Vi mangler p.t. at få opdateret kalenderen for efterårssæsonen, men i første omgang kan vi lige give en melding om programmet for de første mandage :
10/8  Sæsonstart med teori og hyggeskak
17/8  Generalforsamling (se indkaldelsen)
24/8 & 31/8  Hurtigskakturnering
7/9  Start på efterårsturneringen

OPDATERING AF VRS-KALENDER

Som det fremgår af Eivinds indlæg kom vi i gang med “rigtig skak” i aftes i form af den nye hurtigturnering,  som fortsætter med 4 runder næste mandag.

Desuden er datoerne for de første mandage i den kommende VRS-efterårssæson nu lagt fast : 

10/8  Hyggeaften & teori 

17/8  Generalforsamling  (indkaldelse kommer senere)

24/8 & 31/8 Hurtigturnering

 7/9 Start på efterårsturneringen

Men faktisk har vi jo lokalet i Sognegården til rådighed hver mandag aften hele sommeren, så hvis nogle – måske pga den lange Corona-pause – har lyst til at spille i de uger, hvor der ellers er feriepause, kan I give et praj til én af os fra bestyrelsen om lån af nøgle m.v. 

Forårsturnering aflyst

Det kommer nok ikke som en stor overraskelse, når vi nu må meddele, at forårsturneringen 2020 desværre må aflyses.  Det er  ikke længere realistisk at gennemføre den før sommerferien, og man må regne med, at en længere udskydelse vil  medføre frafald blandt deltagerne. Indskuddet vil naturligvis enten blive brugt ved den næste turnering eller betalt tilbage. 

P.t. er det uafklaret hvad der sker i klubregi i den nærmeste fremtid, men når der er nyt at meddele, vil det blive bragt her på siden. Og alle medlemmer er jo i øvrigt meget velkomne til at følge op på Peter Schleisners indlæg og komme med forslag 🙂

Aktivitet i Klubben

Kære medlemmer af VRS:
Som det efterhånden må være alle bekendt, er der stor sandsynlighed for, at vi ikke bliver i stand til at genoptage de sædvanlige klubaktiviteter inden sommerferien og – hvem ved? – måske heller ikke i tiden nærmest der efter.
Spørgsmålet bliver derfor, hvad vi så skal gøre? Skal vi forholde os passivt, og afvente at forholdene igen bliver normaliseret? Eller skal vi forsøge at finde andre aktiviteter, der kan tilføre klubben noget indhold i ventetiden?
Foreløbig har vi under Eivinds ledelse forsøgt os med noget net-turnering, og flere synes, at det er en god ide. Det vil fortsætte. Tidspunkter vil blive annonceret på hjemmesiden. Leif har endda foreslået, at det fortsætter som et supplement også efter, at vi på et tidspunkt igen kan spille som tidligere. Ud over lyn-skak er der her også mulighed for at spille lidt længere partier. Klubmedlemmer der ønsker at spille over nettet, kan aftale det over face-book eller udfordre hinanden direkte på chess.com. Måske kan man ved at melde ind til bestyrelsen samle mindre grupper, der ønsker at spille mod hinanden.
For tiden er klublokalet helt lukket. Det er uklart, hvornår og i hvilket omfang vi igen får adgang. Vi giver besked, så snart vi ved mere om det. Lokalet er stort nok til, at man under iagttagelse af de gængse forsigtighedsregler kan spille et spil skak i hvert hjørne, og altså også f. eks en lille turnering i hurtigskak. Hvis man var interesseret i dette, kunne man jo via bestyrelsen booke en plads en given mandag.
Ovenstående er indtil videre kun tanker. Hvad mener medlemmerne? Kom endelig frem med andre forslag
Bestyrelsen