Alle indlæg af Poul Guldbæk Olesen

Forlænget spilletid

I fodboldkampe lægger man som bekendt nogle minutter til, når kampen har været afbrudt. I VRS har “kampen” her i foråret været afbrudt i flere måneder, og det bliver der delvist rådet bod på ved at forlænge sæsonen med én eller måske to mandage, hvis der er ønske om det. I hvert fald er der åbent i klubben på mandag den 6/7, hvor Claus gennemgår noget teori og der bagefter er “hyggeskak” i en eller anden form.  Vel mødt 🙂

STATUS FOR TURNERINGSINDSKUD

Selv om nogle vist efterhånden har glemt det, indbetalte I, der var tilmeldt klubturneringen i foråret, et indskud på 150 kr.  Den turnering måtte jo desværre aflyses, men vi er så optimistiske at regne med, at I fortsat gerne vil spille turneringer i klubben.  Nogle er med i den nye hurtigturnering og alle andre (?) skal forhåbentlig med i den kommende efterårsturnering.  Så derfor vil kassereren gerne “tilbyde at passe på jeres penge” indtil da!
Men hvis nogle gerne vil have de 150 kr. tilbage nu, kan I naturligvis få det, hvis I lige giver besked pr. mail eller telefon.

OPDATERING AF VRS-KALENDER

Som det fremgår af Eivinds indlæg kom vi i gang med “rigtig skak” i aftes i form af den nye hurtigturnering,  som fortsætter med 4 runder næste mandag.

Desuden er datoerne for de første mandage i den kommende VRS-efterårssæson nu lagt fast : 

10/8  Hyggeaften & teori 

17/8  Generalforsamling  (indkaldelse kommer senere)

24/8 & 31/8 Hurtigturnering

 7/9 Start på efterårsturneringen

Men faktisk har vi jo lokalet i Sognegården til rådighed hver mandag aften hele sommeren, så hvis nogle – måske pga den lange Corona-pause – har lyst til at spille i de uger, hvor der ellers er feriepause, kan I give et praj til én af os fra bestyrelsen om lån af nøgle m.v. 

Forårsturnering aflyst

Det kommer nok ikke som en stor overraskelse, når vi nu må meddele, at forårsturneringen 2020 desværre må aflyses.  Det er  ikke længere realistisk at gennemføre den før sommerferien, og man må regne med, at en længere udskydelse vil  medføre frafald blandt deltagerne. Indskuddet vil naturligvis enten blive brugt ved den næste turnering eller betalt tilbage. 

P.t. er det uafklaret hvad der sker i klubregi i den nærmeste fremtid, men når der er nyt at meddele, vil det blive bragt her på siden. Og alle medlemmer er jo i øvrigt meget velkomne til at følge op på Peter Schleisners indlæg og komme med forslag 🙂

STADIG INGEN SKAK I SOGNEGÅRDEN OM MANDAGEN……

Efter regeringens pressemøde mandag aften ligger det jo desværre fast, at perioden, hvor vi må nøjes med online-skak, igen trækker ud.  Nu kan vi tidligst komme tilbage til de normale klubaftener mandag den 11/5  (bl.a. afhængigt af hvordan man vil definere begrebet “store forsamlinger” til den tid).  Dermed er det nok ikke muligt at nå at spille forårsturneringen færdig på denne side af sommerferien.  . 

Bestyrelsen vil nu drøfte, hvilket alternativ der er det mindst dårlige – og så kommer der snarest en ny udmelding her på siden.    Men god påske til alle VRS-ere 🙂