Alle indlæg af Poul Guldbæk Olesen

Teori- og hyggeaften mandag den 18/9

På mandag den 18/9 har vi den månedlige hyggeaften i VRS. Lars Michael vil stå for noget teoriundervisning – med udgangspunkt i temaet “den accellererede dragevariant i siciliansk”. Derefter er der mulighed for, at andre kan vise et godt parti, og senere på aftenen er der som sædvanlig mulighed for at spille lynskak eller hvad der nu er stemning for.  Desuden spilles der nogle udsatte partier fra klubturneringen. Vel mødt til alle 🙂

Generalforsamling 2023

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I VEJLBY-RISSKOV SKAKKLUB MANDAG DEN 14. AUGUST 2023.

Der deltog 13 medlemmer af klubben.

 • Valg af dirigent

Ole Schmidt blev valgt.  Det blev bemærket, at generalforsamlingen var indkaldt én dag for sent og at dagsorden ikke var fremgået af hjemmesiden.  Men trods disse formaliteter var der fuld tilslutning til at afholde generalforsamlingen.

 • Valg af referent.

Poul Guldbæk Olesen blev valgt.

 • Formandens beretning

Beretningen blev omdelt og kommenteret.  Hovedpunkterne var – ligesom tidligere – medlemssituationen, aktiviteter på klubaftenerne, en opsamling af resultater fra klub- og holdturnering og en status på hvor klubben står lige nu, herunder markering af det kommende jubilæum i oktober.  Beretningen kan fås ved henvendelse til Claus.  Den gav ikke anledning til særlige bemærkninger og blev derfor godkendt.

 • Orientering ved kassereren

Dette punkt plejer normalt at hedde ”kassereren aflægger det reviderede regnskab”.  Men revisorerne har indtil nu ikke kunnet godkende regnskabet og har i en mail til bestyrelsen bl.a. skrevet følgende:

Overordnet ser økonomien fornuftig ud, men revisorerne har ikke kunnet revidere regnskabet, da der ikke har været en såkaldt debiterbar konto i banken. Det vil sige, at det i lang tid ikke har været mulig at betale regninger fra bankkontoen.

Claus og Carsten fortalte, at det handlede om nogle formaliteter fra bankens side i forbindelse med klubbens oprettelse af nyt CVR-nummer, som var et krav, da Mobile Pay-kontoen blev åbnet.  Der blev her stillet krav til indsendelse af diverse oplysninger og data, og Claus erkendte, at opfølgningen på dette havde trukket ud urimeligt længe.  Klubben har derfor p.t. en temmelig stor gæld til Dansk Skak Union, som vedrører kontingent og ratingafgifter.

Regnskabet blev derfor ikke omdelt og gennemgået, men Carsten orienterede kort om, at indtægter og udgifter overordnet nogenlunde var på samme niveau som sidste år.  Når klubben igen har adgang til en bankkonto og de ubetalte regninger er betalt, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor regnskabet forventes at blive godkendt.

 

 • Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent (dvs. henholdsvis 475 kr. for ordinære medlemmer og 375 kr. for juniorer og seniorer over 65 år), og dette blev enstemmigt vedtaget, dog med den ændring, som fremgår af pkt. 6 a. nedenfor.   Under dette punkt blev det i øvrigt oplyst, at den kontingentstigning, som Dansk Skak Union har vedtaget pr. 1. juli 2023, vil blive ”betalt” af 6. hovedkreds og dermed ikke medfører en merudgift for klubben.

 • Indkomne forslag
 1. Et forslag fra bestyrelsen om nedsat kontingent for medlemmer under 30 år blev ændret til : ”nedsættelse af kontingentet for unge under 30 år samt studerende, så de fremover betaler samme kontingentsats som juniorer og seniorer, dvs. p.t. 375 kr. pr. halvår”. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget og træder allerede i kraft pr. 1. juli 2023.
 2. Lars Michael Agergaard foreslog, at der blev afholdt teoriundervisning fra kl. 18-19 fx én mandag hver måned. Dette forslag fik også fuld tilslutning, og bestyrelsen arbejder videre med det.

 

 • Valg til bestyrelsen og valg af revisorer:
 1. Det blev meddelt, at Eivind Simonsen ville trække sig fra bestyrelsen, og der var dermed 3 pladser, der skulle besættes. Claus Vangsgaard blev genvalgt, Jonas Bangsgaard blev nyvalgt og Poul G. Olesen blev valgt ind efter at have været suppleant i sidste periode.   Bestyrelsen består desuden af Peter Schleisner og Carsten Leed, som ikke var på valg i år.
 2. Eivind Simonsen blev valgt til 1. suppleant og Ole Schmidt til 2. suppleant.
 3. Niels Danstrup blev genvalgt som revisor. Svend Henriksen var ikke på valg i år.
 4. Jesper Korsgaard blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

 1. Eventuelt

Piotr foreslog mere aktivitet på hjemmesiden og gerne en omlægning til et andet system, køb af nyt og bedre skakudstyr, bl.a. i anledning af det kommende jubilæum og mere rekruttering af nye medlemmer i et samarbejde med ”Chess & Chill ”.  Bestyrelsen arbejder videre med disse forslag.

Desuden blev der diskuteret betænkningstid i de forskellige turneringer, oprydning på klubaftenerne og lidt løst og fast.

*************************************************************************

Aftenen sluttede traditionen tro med en lynturnering, som blev vundet af Eivind.

 

 

 

 

Gode VRS-resultater i “Syddjurs Sommerland”

Med en samlet score på 16 points af ialt 25 mulige (5 x 5)  og samlet fremgang på 127 ratingpoints blev det alt i alt til et godt resultat for vi 5 VRS-ere, der var med i Syddjurs` sommerturnering i denne uge.  Turneringen forløb som sædvanlig i en hyggelig atmosfære i Syddjurs Skakklubs udmærkede lokaler. 

I Mesterklassen startede Vadim rigtig godt med 2 sejre men fik så rigtig stærk modstand i de næste 3 runder, hvor det ikke blev til flere points.  Det gav dog 12 ratingpoints mere på kontoen.  

Toppen i Basisklassen blev domineret af VRS, hvor Ole Villadsen med 4 sikre sejre og en remis mod undertegnede i 4. runde fik 1. pladsen og 68 ratingpoints i hus.  Jeg kom selv igennem som ubesejret og nogenlunde stabilt,  og 2. pladsen blev sikret med en lidt heldig sejr i sidste runde.  Ratingfremgangen blev dog beskeden med 27 points.  Hans Jørgen spillede lidt “op og ned” og fik 2,5 points og 34 nye ratingpoints, mens Carsten efter at sat gode stillinger over styr fik vendt bøtten med sejren i sidste runde og dermed kun tabte beskedne 4 ratingpoints. Jeg vil gætte på, at en del af os (og gerne flere) tager til Hornslet igen næste sommer 🙂 

 

Sommerskak i Hornslet

Med 5 spillere af de ialt 30 tilmeldte er VRS godt repræsenteret ved årets sommerturnering i Syddjurs Skakklub, som løber af stabelen 5 aftener i træk nu i uge 30.   Vadim Kobal er med i gruppe 1 og Ole Villadsen, Hans Jørgen Mikkelsen, Carsten Leed og undertegnede i Basis 2.

Og starten kunne ikke være bedre, da alle 5 VRS-ere fik et helt point i 1. runde (Carsten dog uden kamp).  I 2. runde er der så to interne VRS-“top”opgør, dels mellem Ole og Carsten og dels mellem Hans Jørgen og mig.  Der kommer en bulletin igen her, når turneringen er slut.  I mellemtiden kan man selvfølgelig følge med via DSU`s turneringssystem.

 

 

 

Hurtigskak i Herning

Som Eivind berettede, så var vi 7 VRS-ere med i Silkeborgs hurtigturnering før nytår med et temmeligt nedslående resultat.  En bilfuld på fire af os var klar til at rette op på dette ved at melde os til ”Årets første træk” i Herning. I modsætning til de fleste andre hurtigturneringer spiller man her i 8 mands-grupper, der ud over at give meget jævnbyrdige partier også – efter min mening – har den fordel at man følger mere intenst med i hvordan det går i konkurrenternes partier.  Hans Jørgen og Poul deltog i Basis 4 og Jonas og Carsten i Basis 5. 

Og det gik heldigvis væsentligt bedre end i Silkeborg : Helt suveræn var Jonas, der virkelig havde en forrygende dag, hvor alt lykkedes, og gjorde rent bord med hele 7 af 7 og dermed fik en ratingfremgang på intet mindre end 194. For Poul startede det også over stok og sten (med en god portion hjælp af modstander-fejl)  med 4 af 4.  Så kom der alvorlig modstand i 5. og 6. runde.  men 5 p., en 3. præmie og 113 ratingpoints var absolut værd at tage med.
Også Carsten kom på præmieskamlen på en delt 3. plads med 4 p. og en ratingfremgang på 47. Mindre godt gik det dog for Hans Jørgen, der gik i stå efter middagspausen, sluttede på 2 p.  og måtte afgive 58 ratingpoints.
Men absolut en mere end godkendt VRS-indsats 80 km vestpå i endnu en veltilrettelagt turnering i en god stemning, Se nærmere om resultaterne på  årets første træk.