Alle indlæg af Poul Guldbæk Olesen

Hurtigskak i Herning

Som Eivind berettede, så var vi 7 VRS-ere med i Silkeborgs hurtigturnering før nytår med et temmeligt nedslående resultat.  En bilfuld på fire af os var klar til at rette op på dette ved at melde os til ”Årets første træk” i Herning. I modsætning til de fleste andre hurtigturneringer spiller man her i 8 mands-grupper, der ud over at give meget jævnbyrdige partier også – efter min mening – har den fordel at man følger mere intenst med i hvordan det går i konkurrenternes partier.  Hans Jørgen og Poul deltog i Basis 4 og Jonas og Carsten i Basis 5. 

Og det gik heldigvis væsentligt bedre end i Silkeborg : Helt suveræn var Jonas, der virkelig havde en forrygende dag, hvor alt lykkedes, og gjorde rent bord med hele 7 af 7 og dermed fik en ratingfremgang på intet mindre end 194. For Poul startede det også over stok og sten (med en god portion hjælp af modstander-fejl)  med 4 af 4.  Så kom der alvorlig modstand i 5. og 6. runde.  men 5 p., en 3. præmie og 113 ratingpoints var absolut værd at tage med.
Også Carsten kom på præmieskamlen på en delt 3. plads med 4 p. og en ratingfremgang på 47. Mindre godt gik det dog for Hans Jørgen, der gik i stå efter middagspausen, sluttede på 2 p.  og måtte afgive 58 ratingpoints.
Men absolut en mere end godkendt VRS-indsats 80 km vestpå i endnu en veltilrettelagt turnering i en god stemning, Se nærmere om resultaterne på  årets første træk.

Sommerafslutning mandag den 27/6

Som en slags ”erstatning” for de sidste 2 års  aflyste juleafslutninger pga Corona-restriktioner prøver vi i år noget nyt på den sidste mandag i juni:

Alle VRS-ere (også B-medlemmer) inviteres hermed til
Sommerafslutning i Vejlby Sognegård mandag den 27/6-22, kl. 19.00 – ca. 23.00

(Til jul regner vi med at genoptage traditionen med også at invitere ægtefæller/kærester).

Aftenens to højdepunkter er spisning og en lynskakturnering – men underholdende indslag af skaklig eller ikke-skaklig karakter er også meget velkomne. Klubben giver en pizza og en øl/vand samt kaffe hele aftenen. Øvrige drikkevarer er for egen regning.

Skriv dig på tilmeldingssedlen på klubaftenen den 20/6 eller send en mail til bestyrelse@vrsk.dk senest fredag den 24/6. 

Hvis man ikke giver anden besked, regner vi med, at en tilmelding både gælder pizza og lynskak.  Så vil vi bestille en pizza pr. deltager og skrive deltagerne på i den turnering, som Eivind allerede har oprettet i turneringssystemet, så vi er på forkant!  Men hvis du vil nøjes med ENTEN pizza ELLER lynskak, så giv lige et praj ved tilmeldingen!

Vi håber at se så mange som muligt og har jo heldigvis plads nok i lokalerne 😊

VEL MØDT.


Venlig hilsen
bestyrelsen

VRS HAR FÅET MOBILE PAY

Også VRS er nu kommet med på “Mobile Pay”-trenden.  Så fremover er det muligt at betale kontingent og turneringsindskud på denne hurtige og praktiske måde. Nummeret er 357925. Hvis det giver anledning til spørgsmål, kan I henvende jer til kasserer Carsten Leed.

JULEHYGGEAFTEN AFLYST

Uanset vores egne overvejelser i klubben så har Vejlby Sognegård nu meddelt, at der fra idag er lukket for alle aktiviteter. Så vi må derfor også aflyse den planlagte julehyggeaften.  Det samme gælder for den første klubaften i det nye år, den 3/1-22.  Der kommer nyt her vedr. programmet for resten af januar, når vi ved noget mere.  God jul og godt nytår til alle VRS-ere 🙂 

ANGÅENDE PÅ MANDAG DEN 20/12

ANGÅENDE PROGRAMMET FOR PÅ MANDAG DEN 20/12
Det er på høje tid med en udmelding angående planerne for årets sidste klubaften i VRS.  Bestyrelsen har vendt og drejet situationen, og flere forskellige meninger er blevet anført. Og beslutningen er så blevet følgende:
Den traditionelle juleafslutning med madbuffet, invitation af ægtefæller/gæster, bankospil, julequiz m.v. er aflyst pga Corona-situationen, og et flertal i bestyrelsen går generelt ind for at aflyse ethvert arrangement. Vi vil dog ikke stille os i vejen for at medlemmer med en anden holdning benytter lokalerne efter eget ønske.
Så der bliver holdt en jule-hyggeaften kl. 19.00 for de, der har lyst. Programmet bliver gennemgang af et par udvalgte gode partier m.v. og senere den traditionelle julelynskakturnering.  Klubben giver øl/vand, gløgg, kaffe, lidt julegodt og måske en æbleskive eller to til de fremmødte. Tilmelding er ikke nødvendig, men Corona-pas bedes medbragt.