Kåring af årets parti

Du har sikkert prøvet at spille et rigtig spændende parti og så bagefter siddet derhjemme og glædet dig over det. Men måske er der også andre, der kunne få glæde af at se på dit parti. Derfor forsøger vi nu: KÅRING AF ÅRETS PARTI.
Formålet er at forsøge at tilføje noget nyt og interessant og forhåbentlig bidrage til, at flere “kommer ud af busken” og måske gøre hyggeaftenerne mere varierede.
Det kommer til at foregå ud fra følgende præmisser:

  1. Alle medlemmer kan deltage med et eller flere partier.
  2. Partiet skal være spillet i det pågældende år og med deltagelse af et eller to af klubbens medlemmer. Det behøver dog ikke at være et parti, du selv har spillet, du må gerne indsende et parti, som et andet klubmedlem har spillet, men som han selv er for genert til selv at komme frem med.
  3. Partiet skal have været med i en turnering. Så desværre, det fine parti du spillede mod din fætter hjemme i dagligstuen kan ikke komme i betragtning.
  4. Partiet indsendes til bestyrelsen med de relevante og gerne udførlige kommentarer.
  5. Det bringes her efter på klubbens hjemmeside. Dersom indsenderen ikke ønsker dette, kan det i stedet udsendes som mail til medlemmerne.
  6. Det vil selvfølgelig være fint, hvis partiet har været gennemgået ved en hyggeaften, men det er ikke noget krav.
  7. Vinderpartiet kåres ved en afstemning blandt klubbens medlemmer ved spilleårets slutning. Bemærk at det er indsenderen, der vinder præmien, altså ikke nødvendigvis den, som har vundet det pågældende parti.
  8. Ved spilleåret forstås tiden fra Efterårs EMT 2021 (august 2021) og frem til 3 uger før juleafslutningen 2022. Der skal jo også lige være tid til at foretage en afstemning.
  9. Vinderpartiet (eller partierne) belønnes med en beskeden præmie, der overrækkes ved juleafslutningen 2022.
  10. Det vil forventeligt være de dygtigste og højest ratede spillere, der kan fremvise de bedste partier. Så for at sikre, at alle får en chance, vil vi have flere præmier inddelt efter ratinggruppe, såfremt der indsendes partier nok til dette.

GOD FORNØJELSE


Holdskak 1. runde

Første runde i holdskakken var en blandet fornøjelse for VRS’ tre hold.

I Gruppe 1 spillede førsteholdet imod Åbyhøj, som vi har en dårlige vane med at tabe til selv om vi på papieret er stærkest. Sådan gik det desværre også denne gang, hvor Åbyhøj vandt 4,5-3,5 imod en forventet score på 4,9 – 3,1 i vores favør – VRS 1 – Åbyhøj

I Gruppe 3 spillede andetholdet imod et stærkt Silkeborg hold, og måtte også ned med 5,5 – 2,5, selvom der undervejs var til lidt mere – VRS 2 – Silkeborg 4.

I Gruppe 5 spillede vores tredjehold imod et nogenlunde jævnbyrdigt hold fra Århus/Skolerne, og her formåede tredjeholdet at hive eneste gevinst fra første runde hjem i form af en 3-1 sejr – VRS 3 – Århus/Skolerne 4.