SOMMERSTATUS OG INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 14/8

SOMMERSTATUS

Forårssæsonen sluttede med den traditionelle hurtigturnering, som blev vundet af Poul Erik Nielsen på de små marginaler foran Filip Boe Olsen (begge fra Nordre) med 7 points af 8 mulige. Bedste spiller under 1900 i rating blev Kim Hardlei med 4 points.
Programmet for de første mandage i den nye sæson ser sådan ud :
Mandag den 7/8 : Undervisning og hyggeskak
Mandag den 14/8 : Generalforsamling (se indkaldelsen nedenfor)
Mandag den 21/8 : Hurtigskakturnering
Mandag den 28/8 : Hurtigskakturnering
Mandag den 4/9 : Undervisning og hyggeskak
Mandag den 11/9 : Start på efterårsturneringen (7 runder)
Kalenderen for resten af sæsonen bliver lagt på her på hjemmesiden hurtigst muligt.
Rigtig god sommer til alle !

 • GENERALFORSAMLING I VEJLBY-RISSKOV SKAKKLUB MANDAG DEN 14/8-2017
  Dagsorden :
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab fra det foregående kalenderår
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag.  Bestyrelsen kommer med et forslag til ændring af klubbens vedtægter. Forslaget bliver udsendt pr. mail til alle medlemmer inden generalforsamlingen.  Eventuelle øvrige forslag fra klubbens medlemmer skal være formand Claus Vangsgaard i hænde senest mandag den 7/8.
  7. Valg af :
  –  Bestyrelse . Der skal vælges to medlemmer for en 2-årig periode. Claus Vangsgaard og Bent Slottved er på valg, og de er begge villige til genvalg. Bestyrelsens øvrige 3 medlemmer Erik Bøye, Poul G. Olesen og Eigil Andersen blev sidste år valgt for perioden 2016-2018.
  Bestyrelsessuppleanter (på valg Eivind Simonsen og Leif Nørholm)
  Revisorer og -suppleant
  8. Eventuelt

TURNERINGER

Klubturneringen ” VRS Forår 2017″ er afgjort.

Turneringsvinder blev Eivind, der sluttede med en  score på 6 1/2 p. Eivind er nu igen mesterspiller. Gruppens andenplads tog Carsten Brølling sig af.

I B2 delte Brian og Jørgen Rasmussen første- og andenpræmien, og i B 3 vandt Mogens. Svend tog andenpræmien i den gruppe.

På mandag d. 12/6 spiller vi første halvdel af SOMMERHURTIGTURNERINGEN. Anden halvdel spilles d. 19/6. Vi håber, der kommer mange flere tilmeldinger end de få, der pt. står på listen. Se indbydelsen på DSU og tilmeld jer senest søndag!

Den nye sæson starter til efteråret med hyggeskak d. 7/8 og generalforsamling d.14/8, inden vi tager hul på klubbens efterårs EMT.

En god opvarmning til efterårets skakaktiviteter kunne være at spille med i Skanderborgs week-end EMT d. 18., 19. og d. 20. august 2017. Se indbydelsen  på DSU.