Gamle klubblade

Til stadighed opdateres vores katalog over gamle klubblade, skaksange og hvad der måtte være af tidsskrifter af skaklig karakter. Det var noget, som den salige Peter Fisker i sin tid satte i gang, og noget som vi gerne ser fortsætter indtil vi har afdækket det vi kan afdække af historisk materiale angående Vejlby-Risskov Skakklub.

Hvis du sidder inde med et eksemplar af vores skakblad, som ikke figurerer på denne oversigt, så må du meget gerne tage fat i bestyrelsen,  sådan at vi kan få opdateret listen.