Genveje i skak

af Peter Schleisner

Som en slags opfølgning på Eivinds udmærkede indslag på hjemmesiden for nylig om genveje til gunstigt spil og Alechins kanon  (https://vrsk.dk/skak/aljechins-kanon/) vil jeg hermed gerne supplere med yderligere hjælp til succes:

Du kender sikkert situationen: Du overvejer at ofre en brik for at udføre en snedig kombination. Gevinsten ved gunstigt udfald er stor, men stillingen er kompliceret, og det kan jo gå galt. Her er så en hjælp til hurtigt og sikkert at træffe det rette valg. Man anvender simpelthen følgende formel udtænkt af IM og tidligere engelsk mester William Hartston:

V = G/n2 – O

Formlen kan anvendes på alle kombinationer udført af den gennemsnitlige klubspiller og bygger på den kendsgerning, at sandsynligheden for at en spiller regner galt er direkte proportional med kvadratet på det antal træk, han prøver at regne fremad.

Der skal indsættes følgende værdier for at finde den ønskede værdi af V: G er værdien af en gevinst (udmålt som svarende til det vundne antal bønder), n er antallet af træk, der skal gennemregnes i den givne kombination og O (også udmålt i bønder) er værdien af det offer der kræves. Dersom værdien af V er positiv er kombinationen værd at give sig i kast med, hvorimod man nok bør forsøge at finde en anden plan, hvis V er negativ.

Et eksempel: Du overvejer at ofre en bonde (O=1) for i en 2-træks kombination at vinde en dronning (G=9). Hvis man indsætter de relevante værdier fås V =+ 1,25, (bare gå i gang) hvorimod resultatet, hvis man satser på kun at vinde en løber, er -0,25 (om igen).

Simpelt og effektivt!

(NB: Evt. klager endsige erstatningskrav overfor undertegnede dersom resultatet ikke er som beregnet vil umiddelbart blive afvist)

Fortsat god sommer

Peter Schleisner