NEDTÆLLING TIL GENERALFORSAMLINGEN

Som annonceret for snart længe siden afholder vi generalforsamling på mandag den 19/8, hvor alle (både A- og B-)-medlemmer er velkomne. Her følger lige et par bemærkninger i den forbindelse :
Klubbens regnskab for 2018/19 er netop her i aften blevet godkendt af revisorerne. Det bliver ikke lagt her på siden – men interesserede kan få det pr. mail via kassereren.
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne – og bestyrelsens varslede forslag om nedsat kontingent til yngre klubmedlemmer er taget af bordet til fordel for et forslag om nedsat indskud i klubbens turneringer.
På gensyn på mandag 🙂